Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Kouzelná víla

Jednou v létě šel mládenec do lesa, i spatřil na výsluní podlé cesty krásnou pannu, bíle oblečenou, jak spí, až kráse její se musel podivit. Nechtěl jí vzbudit, uřízl velikou větev i strčil ji tiše do země, aby panna spala ve stínu.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Vousy na loket a člověk na píď

Jeden mladý velmi silný člověk šel do světa hledat sebe silnějšího nebo sobě rovného. Potkal jednoho, jenž kamení na moučku drtil; popadli se a junák toho druhého porazil.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Potopa světa

Na počátku světa byl zlatý, šťastný věk: země vydávala všeho hojnost bez všelikého přičinění lidského, chléb vyrůstal na stromech a klasy pšeničné byly na půl sáhu dlouhé. Lidé tehdáž byli dobří, ale potom znenáhla se pohoršili a stali se zlými.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Co je Víla, Víla je

Jednou v létě šel jistý mládenec do lesa, spatřil na výsluní vedle cesty krásnou pannu bíle oblečenou jak spí. Byla krásná, až z toho oči přecházely.