Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Princ a Víla

Byl jeden král a měl tři dcery a jednoho syna. Jednou když starého krále doma nebylo, zatlouklo v noci něco na okno.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Bída

Zchudlý hospodář měl hezkou dcerušku, kterou sobě jeden starý mládenec, pán té vsi, vší mocí chtěl za ženu vzít; ale že holka ho neměla ráda, a rodiče k tomu sňatku taky svolit nechtěli, týral je starý ženich, jak mohl, naléhal na ně robotou a pro dost malou příčinu dával je bít, tak že ubohý hospodář toho déle nemohl vydržet a sobě umínil, že se z té vsi vystěhuje.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Otcovská přísaha 

Byl jeden stařec a měl tři syny a dceru. Když přišel čas, že stařec onemocněl, povolal k sobě své tři syny a poprosil je, aby sestru vdali za toho, kdo první přijde a za ni požádá, budiž kdokoli.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Podivný vlas

Byl jeden člověk velmi chudý a měl mnoho dětí, tak že jich ani uživit je nemohl. Jednou v noci zdálo se mu, že nějaké dítě k němu přišlo a řeklo: „Člověče! vidím, že máš bídu; ale zítra ráno najdeš pod svou poduškou zrcadlo, červené korále a vyšívaný šátek.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

O Kurentovi

Chodil po světě Kurent, nalezl člověka, sluhu svého, a byl rád, že si bude moci povykládat. Ale člověk byl neveselý jak uviděl Kurenta, začal naříkat: „Zle mi se vede od té doby, co jsem se ti pokořil. Slyš a považ: Měl jsem tři bílé hrady.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Co je Víla, Víla je

Jednou v létě šel jistý mládenec do lesa, spatřil na výsluní vedle cesty krásnou pannu bíle oblečenou jak spí. Byla krásná, až z toho oči přecházely.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Raráš v ovčárně

V Libenicích v ovčárně zdržoval se taky Raráš, ale tu mu říkali Šetek. Vypadal jako malý klouček, jen že měl na rukou i na nohou pazourky; a mnoho veselých kousků si tam o něm vypravovali.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Zvířecí řeč

Jeden ovčák v lese pásl ovce. Tu slyší nějaký sykot; jde tam a vidí plamen, a v něm syčí had. A had prosí ovčáka, aby ho vysvobodil.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Otvírací bylina

Byl jednou nějaký pastýř, který měl syna a byl velmi chudý. Ten se zamiloval do dívky, která byla krásná i pracovitá, ale taky velmi chudá. Proto si ji nemohl vzít, ačkoli ho měla velmi ráda.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Sněhurka

Byl jeden sedlák, jménem Ivan, a žena jeho, jménem Marie; byli už staří a neměli žádných dětí a byli z toho velmi smutní.