Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Kouzelná víla

Jednou v létě šel mládenec do lesa, i spatřil na výsluní podlé cesty krásnou pannu, bíle oblečenou, jak spí, až kráse její se musel podivit. Nechtěl jí vzbudit, uřízl velikou větev i strčil ji tiše do země, aby panna spala ve stínu.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Špalíček

Byl jeden dědeček a jedna babička a neměli žádných dětí. „Jdi dědečku do lesa,“ řekla babička, „vysekej tam špalíček a udělej kolíbku: já budu ten špalíček kolíbat, zdali nebude z něho děťátko.“

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Štěstí a neštěstí

Byl jeden chudý člověk, neměl ani žádného hospodářského nářadí, ani dobytka, ale dětí měl hromadu. Přišlo jaro, a on neměl čím orat. Lidé jeli s pluhem a s dobytkem, a on jde jen s motykou. I potkal dvě ženy, a ty ženy byly: jedna Štěstí, a druhá Neštěstí.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

O žabce královně

Byl jeden král a měl tři syny. Jednou je k sobě povolal a řekl: „Milé děti! jste už nyní dospělí; máte čas, abyste se postarali sobě o nevěsty. Udělejte si každý po střelce, jděte na zakázaná luka a vystřelte v rozličné strany.“

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

O hadu a o královně

Byl jeden král a královna, a měli tři dcery. Ten král onemocněl, i poslal svou nejstarší dceru pro vodu. Ona šla, a když chtěla nabrat vodu, potkala hada: „A hle hle!“ řekl, „vezmeš-li si mě za muže?“

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Původ slavíka a kukačky

Jedna panna zalíbila se hadovi a sama taky si jej oblíbila. A jeho zámek byl ze samého čistého skla, celý z křišťálu.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

O hloupém Peciválovi

Byl jeden stařeček a měl tři syny: dva starší byli ženati a rozumní, ale třetí, Peciválek, byl bez ženy a hloupý. Otec se těžce roznemohl a vida před sebou smrt, odkázal celou svou mohovitost dvěma starším synům, a po stu zlatých v hotovosti dal všem třem.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Vousy na loket a člověk na píď

Jeden mladý velmi silný člověk šel do světa hledat sebe silnějšího nebo sobě rovného. Potkal jednoho, jenž kamení na moučku drtil; popadli se a junák toho druhého porazil.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Stolistá růže

Člověk měl dohodu s Kurentem o zemi. Když se spolu nemohli o své právo smluvit, popadli se a potýkali se spolu na zemi plných sedm let, a nemohl ani Kurent člověka, ani člověk Kurenta přemoci.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Drak a králův syn

Byl jeden král a měl tři syny. Jednou šel nejstarší syn na lov, a jak vyšel z města, tu vyskočil z chrastí zajíc a on za ním, a zajíc sem tam, až utekl do nějakého mlýna, a princ za ním, a když tam přišel, vyskytnul se tu místo zajíce drak a toho prince sežral.

 ...