Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Otcovská přísaha 

Byl jeden stařec a měl tři syny a dceru. Když přišel čas, že stařec onemocněl, povolal k sobě své tři syny a poprosil je, aby sestru vdali za toho, kdo první přijde a za ni požádá, budiž kdokoli.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Podivný vlas

Byl jeden člověk velmi chudý a měl mnoho dětí, tak že jich ani uživit je nemohl. Jednou v noci zdálo se mu, že nějaké dítě k němu přišlo a řeklo: „Člověče! vidím, že máš bídu; ale zítra ráno najdeš pod svou poduškou zrcadlo, červené korále a vyšívaný šátek.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

O Kurentovi

Chodil po světě Kurent, nalezl člověka, sluhu svého, a byl rád, že si bude moci povykládat. Ale člověk byl neveselý jak uviděl Kurenta, začal naříkat: „Zle mi se vede od té doby, co jsem se ti pokořil. Slyš a považ: Měl jsem tři bílé hrady.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Co je Víla, Víla je

Jednou v létě šel jistý mládenec do lesa, spatřil na výsluní vedle cesty krásnou pannu bíle oblečenou jak spí. Byla krásná, až z toho oči přecházely.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Raráš v ovčárně

V Libenicích v ovčárně zdržoval se taky Raráš, ale tu mu říkali Šetek. Vypadal jako malý klouček, jen že měl na rukou i na nohou pazourky; a mnoho veselých kousků si tam o něm vypravovali.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Raráš u Paličků

V Běcharech byl jeden sedlák, kterému říkali kmotr Palička. Ten jednou šel do Kopidlna na trh a našel v poli pod hruškou kuře; bylo černé a zmoklé, třáslo se zimou a típalo.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Zvířecí řeč

Jeden ovčák v lese pásl ovce. Tu slyší nějaký sykot; jde tam a vidí plamen, a v něm syčí had. A had prosí ovčáka, aby ho vysvobodil.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Otvírací bylina

Byl jednou nějaký pastýř, který měl syna a byl velmi chudý. Ten se zamiloval do dívky, která byla krásná i pracovitá, ale taky velmi chudá. Proto si ji nemohl vzít, ačkoli ho měla velmi ráda.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

O třech dracích 

Byl jednou nějaký hrabě. Ten hrabě měl tři dcery a sto prasat. A v tom okolí byl drak, a hrabě musel jemu každý den dávat po jednom praseti. I dal ten hrabě rozhlásit, našel-li by se takový člověk, který by ty prasata pásl a který by je všecky domů přihnal, aby ani jedna nechyběla, že by dostal za ženu jeho dceru, kterou by chtěl. 

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Almužna

Jeden nuzný žebrák šel po vsi prosit a přišel k Blažkové. Ale Blažková byla skoupá a lakomá, ani kousku suchého chleba žebrákovi nedala a ze světnice ho vystrčila.