Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Pohádka o Jednooké Bídě

Byl jeden kovář, co se zamýšlel nad tím, jak vlastně vypadá Bída, protože on sám ji nikdy nepotkal. „Hm,“ zamumlal, „říkají, že na světě je Bída, ale já jsem ji nikdy neviděl. Rozhodl jsem se jí vyhledat.“ Připravil se na cestu, dal si doma poslední doušek piva a vydal se hledat Bídu.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Kouzelná víla

Jednou v létě šel mládenec do lesa, i spatřil na výsluní podlé cesty krásnou pannu, bíle oblečenou, jak spí, až kráse její se musel podivit. Nechtěl jí vzbudit, uřízl velikou větev i strčil ji tiše do země, aby panna spala ve stínu.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Špalíček

Byl jeden dědeček a jedna babička a neměli žádných dětí. „Jdi dědečku do lesa,“ řekla babička, „vysekej tam špalíček a udělej kolíbku: já budu ten špalíček kolíbat, zdali nebude z něho děťátko.“

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Štěstí a neštěstí

Byl jeden chudý člověk, neměl ani žádného hospodářského nářadí, ani dobytka, ale dětí měl hromadu. Přišlo jaro, a on neměl čím orat. Lidé jeli s pluhem a s dobytkem, a on jde jen s motykou. I potkal dvě ženy, a ty ženy byly: jedna Štěstí, a druhá Neštěstí.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

O žabce královně

Byl jeden král a měl tři syny. Jednou je k sobě povolal a řekl: „Milé děti! jste už nyní dospělí; máte čas, abyste se postarali sobě o nevěsty. Udělejte si každý po střelce, jděte na zakázaná luka a vystřelte v rozličné strany.“

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

O hadu a o královně

Byl jeden král a královna, a měli tři dcery. Ten král onemocněl, i poslal svou nejstarší dceru pro vodu. Ona šla, a když chtěla nabrat vodu, potkala hada: „A hle hle!“ řekl, „vezmeš-li si mě za muže?“

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Původ slavíka a kukačky

Jedna panna zalíbila se hadovi a sama taky si jej oblíbila. A jeho zámek byl ze samého čistého skla, celý z křišťálu.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

O hloupém Peciválovi

Byl jeden stařeček a měl tři syny: dva starší byli ženati a rozumní, ale třetí, Peciválek, byl bez ženy a hloupý. Otec se těžce roznemohl a vida před sebou smrt, odkázal celou svou mohovitost dvěma starším synům, a po stu zlatých v hotovosti dal všem třem.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Vousy na loket a člověk na píď

Jeden mladý velmi silný člověk šel do světa hledat sebe silnějšího nebo sobě rovného. Potkal jednoho, jenž kamení na moučku drtil; popadli se a junák toho druhého porazil.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Stolistá růže

Člověk měl dohodu s Kurentem o zemi. Když se spolu nemohli o své právo smluvit, popadli se a potýkali se spolu na zemi plných sedm let, a nemohl ani Kurent člověka, ani člověk Kurenta přemoci.

 ...