Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Dobré děti

Pán Bůh rozhněval se na lidi a poslal na celou zemi, po několik let po sobě veliké sucho; co lidé zaseli, nic nevzešlo, nic se neurodilo.