Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Vlčí pastýř

Jednou pásli pasáci koně a bývali přes noc na pastvě. I viděli každou noc hořet oheň; ale když potom hledali, ohniště nikde nebylo. Tehdy řekl jeden z nich, že tu noc vyleze na dub a bude pozorovat, co to?

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Vlčice

Byl jeden zakletý mlýn, ale nemohl v něm nikdo zůstávat, proto že do něho vždycky přicházela nějaká vlčice. Jednou přišel do toho mlýna nějaký voják na nocleh.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Zázračný visutý zámek

Byla jednou jedna žena a měla syna. Ten syn živil matku i sebe: pásl krávu a chodil na dříví i nosil je do města na prodej a za ty peníze kupoval chléb. I přihodilo se jednou, že nesl roští na trh, i koupil chléb a šel domů.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Hadí koruna

Jedna matka měla malou dcerušku. Ta dceruška dostávala každé ráno k snídaní misku mléka, a vždycky k ní chodil had a jedli spolu, a když snědli, šla dceruška k matce a řekla jí: „Maminko! dej ještě, sísa mi snědla.“

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Princ a Víla

Byl jeden král a měl tři dcery a jednoho syna. Jednou když starého krále doma nebylo, zatlouklo v noci něco na okno.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Otvírací bylina

Byl jednou nějaký pastýř, který měl syna a byl velmi chudý. Ten se zamiloval do dívky, která byla krásná i pracovitá, ale taky velmi chudá. Proto si ji nemohl vzít, ačkoli ho měla velmi ráda.