Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Ptáčník cařem

Ptáčník lapil vránu, a když ji přinesl domů. Vrána však prosila, aby ji zase pustil, že mu bude nadháněti ptactvo a že ho šťastným učiní.

I pustil ji a vrána mu druhý den nadehnala dva papoušky. Dověděv se o nich veliký vezír, ptáčníkovi je odňal, a vezírovi pak je zase vzal cař, a pro ptáčníka si poslal. Rozkázal mu, aby mu chytil tu mámu těch papoušků. Vrána mu poradila, kterak má učiniti, a tak šťastně mámu chytil a caři donesl. Cař mu dal dobrou odměnu.

Po některém čase rozkázal cař, aby mu ptáčník vyhledal paní těch ptáků. Vrána poradila, aby si vyžádal od caře loď plnou ženských oděvů, ty aby po světě prodával, že ta paní taky přijde kupovat. Když se to skutečně stalo, a ta paní na lodi šaty prohlížela, dala vrána znamení, a ptáčník zavezl tu paní k caři, jenž si ji velmi zamiloval. Ale cař byl starý a nová sultánka velmi nespokojena. Chtěla se ptáčníkovi se pomstít přemluvila cařa, aby ho poslal hledat polovici prstenu, kteráž jí byla tehdáž upadla do moře, když ji ptáčník odvážel.

Opět poradila vrána, aby si vyžádal od caře sto kilo vápna. Když pak s tím vápnem přijel na místo, kde tu pannu jal, musil je vysypati do moře, moře se rozjasnilo a vrána tu polovici prstenu na dně našla. Cař se chtěl s tou pannou zasnoubiti, ale ta k tomu jinak svoliti nechtěla, jedině, že by ptáčníka vyhodil z panství. Car souhlasil, oznámil mu, že se musí odstěhovat. I vyžádal sobě ptáčník, jakož ho vrána zase naučila, aby mu cař ještě dovolil se dobře projet na koni. Když se projel a kůň byl zapocen, namazal se ptáčník jeho pěnou a za chvíli se z něj stal zdrávý a krásný dvacetiletý jinoch. Caři se taky zachtělo býti mladým, i učinil ptáčníka velikým vezírem, aby mu to tajemství oznámil. Ptáčník mu poradil, aby se dobře na koni projel, pak aby se namazal konským močem. Cař tak učinil a při projížďce z koně spadnul.

Potom udělali ptáčníka cařem a ta panna stala se jeho sultánkou. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.