Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Tři zlaté vlasy Děda-Vševěda

Bylo — nebylo: byl jednou jeden král, který se rád honil po lesích za zvěří. Jednou taky se pustil daleko za jelenem a zabloudil. Byl sám a sám; přišla noc a král byl rád, že našel na mýtině chalupu. Bydlel tam uhlíř. Král povídá, jestli by ho chtěl z lesa na cestu vyvést, že mu dobře zaplatí.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Čtyři bratři

Jeden myslivec měl čtyři syny; a synové chtěli jít do světa. Jak bylo každému přes šestnáct let, povídali tatínkovi: „Půjdeme do světa, otče! Prosíme vás, dejte nám na cestu peněz.“

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Slunečný kůň

Smutná a temná jako hrob byla jednou jedna krajina, neboť v ní boží slunce nikdy nezasvítilo. Ale byl tam jeden král, a ten král měl koně se sluncem na čele, a toho svého slunečného koně dal voditi po té tmavé krajině od jednoho konce ke druhému, aby tam lidé bydliti mohli, i svítilo se od něho na všecky strany všude, jako za nejkrásnějšího dne.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Dobře tak, že je smrt na světě

Za starých časů, když ještě Pán Ježíš a svatý Petr spolu chodili po světě, přišli taky jednou na večer k jednomu kováři a prosili o nocleh. Ten kovář je hned ochotně přivítal, hodil kladivo, jež držel v ruce pod nákovadlo a vedl je do světnice; na to pak šel a dal jim nastrojit dobrou večeři.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Jirka s kozú

Bül jeden král a měl ceru, a von ji nemoh žádnej rozesmít, vona büla dycky smutná. Tak ten král poudali, hdo hudělá, aby se hvona zasmíla, že mu ji dějí.  Tak von byl jeden pastýř a měl syna, říkali mu Jirka.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Kmotřenka Smrt

Byl jeden člověk velice chudobný na světě, a dostal chlapečka. Žádný mu nechtěl jíti za kmotra, že byl tuze chudý. Otec si povídá: „Milý Bože, tak jsem chudobný, že mi nikdo nechce posloužiti v té věci; vezmu chlapce, půjdu, a koho potkám, toho poprosím za kmotra, a jestli nepotkám žádného, kostelný mi přece snad poslouží.“

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Byl jeden král a byl už starý a neměl než jednoho syna. Jednou toho syna k sobě povolal a řekl mu: „Můj milý synu! víš dobře, že zralé ovoce opadává, aby udělalo místa jinému.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Červená karkulka

Bylo jednou malé hezké děvčátko, a to měl každý rád, kdo se na ně jen podíval. Ale nejradši je měla stará babička. Ta už ani nevěděla, jak by ještě mohla svoje děvčátko ještě víc potěšit.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Jezinky

Byl jeden chudý hoch sirotek, neměl otce ani matky, a aby se uživil, musel jít k někomu do služby. Dlouho chodil, nikde nemohl služby najít, až jednoho dne přišel k nějakému stavení o samotě pod lesem.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Otesánek

Byl jeden muž a žena; Bydleli na konci vesnice pod lesem v jedné chalupě. Byli chudí, muž nádeničil a žena předla na prodej; a přece pořád říkali: „Jen kdybychom měli nějaké děťátko!“ — „Buďte rádi, že vám ho pán Bůh nedal,“ mluvili jiní lidé, „však sami nemáte co jíst.“

 ...