Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Sněhurka

Byl jeden sedlák, jménem Ivan, a žena jeho, jménem Marie; byli už staří a neměli žádných dětí a byli z toho velmi smutní.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

O třech dracích 

Byl jednou nějaký hrabě. Ten hrabě měl tři dcery a sto prasat. A v tom okolí byl drak, a hrabě musel jemu každý den dávat po jednom praseti. I dal ten hrabě rozhlásit, našel-li by se takový člověk, který by ty prasata pásl a který by je všecky domů přihnal, aby ani jedna nechyběla, že by dostal za ženu jeho dceru, kterou by chtěl. 

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Almužna

Jeden nuzný žebrák šel po vsi prosit a přišel k Blažkové. Ale Blažková byla skoupá a lakomá, ani kousku suchého chleba žebrákovi nedala a ze světnice ho vystrčila.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

O dvanácti měsíčkách

Byla jedna zlá žena, která svou vlastní dceru milovala více než oko své; ale svou nevlastní dceru, dobré a krásné děvče, jménem Marika, z celé duše nenáviděla.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Obušku, hýbej se! 

Jeden švec spravoval si v sobotu staré boty, aby mohl jít v neděli do kostela. Pracoval dlouho do noci a ráno, ukončil práci, pěkně se oblékl a šel do kostela. Na kázání slyšel, že když někdo obětuje svoje jmění kostelu, Pán Bůh mu stokrát jiným způsobem vynahradí. A protože byl chudý, umínil si, že svou chaloupku prodá a knězi do kostela peníze přinese.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

O třech bratrech, dvou moudrých a jednom hloupém

Byl jednou král a měl jedinou dcerušku. I dal vyhlásit, kdo by udělal takovou loď, která by chodila po zemi i po vodě, tomu že by svou dcerušku dal. Tak byl taky sedlák a měl tři syny, dva starší, kteří se za moudré vydávali a třetího nejmladšího, kterého za hloupého měli. 

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Budulínek 

Byl jednou jeden dědoušek a jedna babička a měli Budulínka. Uvařili mu polévku a pravili: „Budulínku, neotvírej žádnému!“ Potom odešli do lesa.

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Rozum a Štěstí

Jednou se potkalo Štěstí s Rozumem na nějaké lávce. „Vyhni se mi!“ řeklo Štěstí. Rozum byl tedy ještě nezkušený a nevěděl, kdo komu se má vyhýbat; i řekl: „Proč bych já se ti vyhýbal? Nejsi lepší než já.“

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

Švec a čert 

Jednou byl jeden švec, a ten měl takovou nouzi, že se nemohl svým řemeslem ani vyživit, ani své synky vychovat. I dal se tedy zapsat čertovi s celou svou krví, s ženou i s dětmi, ačkoli to nerad udělal. A když už byl zapsán, tož se ho ptá ten čert: „No, co včil (nyní) za to chceš?“ A švec mu povídá: „Jářku, dej mně tak moc peněz, co bych sám se mohl vyživit a vychovat ty své děti.“ Čert mu to rád přislíbil a přinášel mu každý den pět rýnských (zlatých). A to bylo právě v tu dobu, kdy chodil Pánbůh se svátým Petrem po zemi. 

Rubriky
Pohádky na dobrou noc

O třech přadlenách 

Byla jedna chudá vdova a měla jen jednu dceru, a té říkali Liduška. A že neměly žádných polí, ba ani jediné kravičky, živily se přádlem. Liduška byla sice velmi hezké a způsobné děvče, ale měla do sebe tu chybu, že byla náramně líná; a kdykoli měla sednouti ke kolovratu, dala se vždycky do pláče, a když ji matka přece tomu přivedla, nestálo to její přádlo ani za řeč. Ale jednou to matku již omrzelo, i rozhněvala se a dala jí pohlavek. Tu se dala Liduška do náramného pláče a nářku, až to bylo venku na tři hony slyšeti.